Ligeværdig konflikthåndtering


Skrevet


Dagspressen skriver ofte om vold og trusler i psykiatrien, og italesætter det som værende hverdagskost. Forslag til løsning af problemet er næsten altid flere personaleressourcer. Vi kan læse udsagn fra personale på psykiatriske bosteder som: ”Det vigtigste er, at vi passer på os selv og hinanden”. Arbejdet med borgerne bliver således implicit italesat som værende… Læs mere »

Granhøjens ledere uddannet


Skrevet


Størstedelen af Granhøjens ledere har gennemført lederuddannelsen hos Commuto Uddannelser. Lederne har i løbet af uddannelsen stiftet bekendtskab med brugbare teorier, greb og fået et fælles fagligt sprog. De har i plenum reflekteret over deres eget lederskab og arbejdet med organisationsforståelse- og udvikling. Lederne har også arbejdet målrettet med, hvordan de kan skabe de bedste… Læs mere »