Her kan du følge Granhøjens medarbejdere, der blogger om både faglige
emner inden for socialpsykiatrien og om historier fra hverdagen på Granhøjen.
Du kan også møde gæstebloggere, der giver os inspiration og meninger til debat.
Følg med og deltag i debatterne her på bloggen.

Et godt liv med borderline

Myter og fordomme om borderline afskrækker ofte personalet på bosteder og spænder ben for behandlingen. Det er en skam. For mennesker med diagnosen borderline har gode muligheder for at få sig et godt liv. Det mener Maria Olsen fra kursusvirksomheden Commuto, der sammen med psykoterapeut hos Granhøjen Helle Black fortæller om, hvordan man kan få succes med behandlingen af mennesker med en borderline diagnose.

 

”Jeg hører ofte, at kommuner og bosteder har svært ved at håndtere mennesker med personlighedsforstyrrelse af borderline typen. De kan skabe stor uro, konflikter og frygt på bostedet. Diagnosen borderline er en kompleks størrelse, som kræver mere end én tilgang for at skabe rigtig gode resultater i behandlingen af mennesker med en borderlinediagnose,” siger Maria Olsen, som er underviser og direktør i Commuto, der udbyder kurser for medarbejdere og ledere inden for det specialiserede socialområde.

Granhøjens praksis inden for arbejdet med borderline er udviklet over de 30 år, Granhøjens forstander Grete Mikkelsen og medarbejdere har arbejdet med voksne som målgruppe. Helle Black, der arbejder som terapeut og afdelingsleder hos Granhøjen, fortæller:

”Behandlingen er en kombination af tre hovedtilgange, nemlig paradoksal interventioner, mentalisering og narrativ terapi. Tilgangene kan ikke stå alene, og det er fundamentalt for behandlingen, at der er en konstruktiv relation mellem medarbejder og beboer,” fortæller hun og uddyber:

”På Granhøjen siger vi, at vi ordinerer det, der sker. Det er det, vi kalder en paradoksal intervention. Det, vi gør, er at åbne muligheden for, at beboeren kan handle anderledes, ved at give beboeren muligheden for at tale om og reflektere over adfærden, inden den kommer til at ske. Samtidig giver det rum til at tale om, hvordan personen kan håndtere situationen uden at skade sig selv.  Det lyder måske paradoksalt, men vi intervenerer i fremtiden ved sprogligt at italesætte det, der sker,” fortæller Helle Black.

 

Nuancer og perspektiver

En stor del af problematikkerne i en borderlinediagnose stammer ifølge Helle Black fra mentaliseringssvigt.

”Når vi på Granhøjen arbejder med at styrke og udvikle mentaliseringsevnen hos beboerne, er det i høj grad et arbejde med at få beboerne til at opdage nuancer og flere forskellige muligheder i deres tankegange og dermed flere handlemuligheder.

For en person med borderline er verdenssynet sort/hvidt, og det kan komme til udtryk ved, at man kan være skråsikker på, hvorfor en anden person gør, som han gør – selvom det måske slet ikke er tilfældet. Den første forklaring, der giver mening, er den, en person med borderline tager. Derfor skal Granhøjens medarbejdere stille sig til rådighed for at undersøge nuancerne i forklaringen sammen med beboeren,” siger Helle Black.

 

Fokus på mulighederne

Granhøjen arbejder generelt med en systemisk og narrativ tilgang, og det har ifølge Helle Black en stor betydning for arbejdet med borderline.

”Når vi anvender narrativ terapi i behandlingen af borderline, giver det en måde at tale på, hvor skyld og skam tages væk fra personen. Vi flytter problemet væk fra personen, så det ikke er beboeren som person, der er noget galt med. Det kaldes også eksternalisering. Hendes handlemuligheder, tanker og relationer bliver påvirket af borderline. Lidelsen har sine egne ideer om, hvordan hun skal leve sit liv,” fortæller Helle Black, der har en helt særlig interesse og viden om netop behandlingen af borderline.

>> Hun glæder sig til, at hun sammen med Maria Olsen på Folkemødet kan give både fagpersoner og pårørende et indblik i både livet med borderline, men også mulighederne. <<

”Der er meget fokus på problemer og udfordringer i psykiatrien og på bosteder. Derfor skal vi huske på at fortælle om – og arbejde med – de områder, hvor vi har gode pædagogiske redskaber og kan skabe gode resultater. Vi skal være bedre til at dele viden i branchen. Det vil vi gerne slå et slag for,” slutter Maria Olsen.

Fredag den 16. juni kl. 14 – 15.00 kan du i LOS-teltet høre mere, når Maria Olsen og Helle Black fortæller om deres arbejde med borderline og tankerne bag.