Grete Mikkelsen,
socialpædagog, stifter og direktør Granhøjen

Grete Mikkelsen er direktørfor Granhøjen. Hun er uddannet socialpædagog og har en systemisk narrativ terapeutuddannelse fra DISPUK.

Grete har været social iværksætter gennem mere end 30 år og er stifter af socialt ansvarlige virksomheder, botilbud, privathospital og en række andre virksomheder. Som pioner gennem tre årtier på det sociale og psykiatriske felt er hun samtidig blandt de mest erfarne ledere på området herhjemme.

Grete har i samarbejde med Granhøjens personale udviklet en række behandlingsprincipper inden for socialpsykiatrien. Hendes grundtanke, er at mennesker med sociale og psykiske udfordringer først og fremmest skal være en del et fællesskab med stærke relationer. Medarbejdernes opgave er at samarbejde med beboerne, så de tager del i fællesskabet på lige vilkår.

Grete har gennem flere år været en aktiv debattør inden for det sociale område. Hun udgav i 2015 bogen ”Omsorg gør det ikke alene”, der beskriver Granhøjens opbygning og behandlingsfilosofi. Ud over at blogge på Granhøjens blog har Grete sin egen blog på DenOffentlige.dk.

Om Maria Olsen

Maria er direktør og uddannelsesansvarlig i kursus- og uddannelsescentret Commuto, uddannet B.A. fra RUC og psykoterapeut fra DISPUK samt bestyrelsesmedlem i Granhøjens bosteder.

Maria har gennem hele sit liv været tæt på det pædagogiske felt og arbejdet med utilpassede unge og voksne med psykiske lidelser. Hun startede i sine unge dage som projektmedarbejder i en socialt ansvarlig virksomhed, og efterfølgende blev hun daglig leder. Siden har hun arbejdet som personalechef, marketingchef, kursusleder og underviser på Granhøjens bo-, behandlings- og beskæftigelsestilbud.

I dag sætter hun, via sit arbejde i Commuto, fokus på, hvordan arbejdet med den systemiske og narrative tilgang i en tæt kobling med praksis kan skabe nye muligheder for mennesker inden for det specialiserede socialområde.

Om Kit Kjærsgaard

Kit har i mere end ti år været sygehuschef på Skovhus Privathospital. Hun er også uddannet inden for personaleledelse, virksomhedsorganisation og –økonomi og har en systemisk-narrativ terapeutuddannelse fra DISPUK.

Skovhus Privathospital er Danmarks største private psykiatriske hospital. Hospitalet tilbyder medicinsk udredning og diagnoseafklaring samt midlertidige indlæggelser og længerevarende ophold til offentlige patienter, forsikringspatienter og privatbetalende patienter. I det daglige er Kit ansvarlig for alt det administrative arbejde – herunder de overordnede behandlingsstrategier for Skovhus Privathospital og patienterne.

Om Tor Mikkelsen

Jeg er uddannet pædagog, jeg har arbejdet på Granhøjen i forskellige stillinger. Som opvasker på hotellet som 15 årrig, ufagudlært i beskæftigelsen som 17 årig, der var jeg morgenvækker og arbejdsmand med et par beboere. Jeg har arbejdet som ufagudlært som projektmedarbejder, hvorefter jeg tog pædagoguddannelsen. Under uddannelsen var jeg blandt andet i praktik på et opholdssted for omsorgssvigtede unge. Derefter har jeg været kongelig livgarder. Og arbejdede som pædagog på forskellige bosteder på GH da jeg kom tilbage, Dalhøjgård, Rørmosegård, Kogeriet, Skovgården, Twillingegården og Egebjergvej. Jeg har været teamleder på Kogeriet i en årrække inden jeg startede på RUC. Der har jeg færdiggjort min studieblok på filosofi og videnskabsteori, men ikke mit speciale på pædagogik og uddannelsesstudier. Under uddannelsen arbejdede jeg på skovperlen og søperlen og i deres beskæftigelse og virkede som pædagogisk konsulent og sparringspartner for afdelingslederen. Jeg lavede også ledersupervision med lederen for det udekørende team i omsorgscentret. Jeg har taget Granhøjens interne uddannelse et par gange, gennemført forskellige kursur i alt fra Nada, Borderline, narrativ teori og praksis, mm. lige nu deltager jeg i flere af LOS’et projekter hvor jeg, fx  gik, og skal gå igen, på en særlig tilrettelagt lederuddannelse og i et ledernetværk. Indenfor de sidste 2 år har jeg arbejdet som vikarierende afdelingsleder og på fuld til som områdeleder.