Her kan du følge Granhøjens medarbejdere, der blogger om både faglige
emner inden for socialpsykiatrien og om historier fra hverdagen på Granhøjen.
Du kan også møde gæstebloggere, der giver os inspiration og meninger til debat.
Følg med og deltag i debatterne her på bloggen.
 
Hvis du vil skrive et indlæg på bloggen, er du meget velkomment til at kontakte os på  lpg@granhojen.dk.

Granhøjens ledere uddannet

Størstedelen af Granhøjens ledere har gennemført lederuddannelsen hos Commuto Uddannelser. Lederne har i løbet af uddannelsen stiftet bekendtskab med brugbare teorier, greb og fået et fælles fagligt sprog. De har i plenum reflekteret over deres eget lederskab og arbejdet med organisationsforståelse- og udvikling. Lederne har også arbejdet målrettet med, hvordan de kan skabe de bedste rammer og muligheder for samarbejde i og imellem teams.

“Umiddelbart vil det være meget individuelt hvilken effekt man selv har lagt mærke til, men set lidt udefra, så ser jeg at noget af effekten er, at der har været en højere grad af nysgerrighed, refleksion og mod tilstede. Nysgerrighed da jeg ofte har hørt henvisninger til tekster fra uddannelse. Refleksionen er foregået over egen praksis i samtale med kollegaer. Mod fordi jeg hører og ser at der bliver taget hånd om problemer, ofte allerede i den spæde start.”

Således fortæller områdeleder på Granhøjen Sanne Ferdinandsen, som videre beskriver nogle af de effekter, hun konkret har lagt mærke til i ledernes arbejdsliv, efter de har påbegyndt lederuddannelsen:

“Jeg ser et større samarbejde på tværs af organisationen, hvor vi får hjulpet hinanden med at løfte de opgaver, der opstår undervejs, om det er brænde eller en manglende aftenvagt, så er der altid hjælp at hente et sted. Der er kommet et større meta-kig på hele organisationen, så der er et større fokus og samarbejde med de andre afdelinger. Det er en kæmpe gevinst for Granhøjen. Samarbejde er og bliver en af grundpillerne i arbejdet og ånden på Granhøjen.”

Lederne startede på lederuddannelsen i starten af 2016 bl.a. med det formål at blive klogere på faget ledelse og fortsat at sikre det fælles pædagogiske grundlag, samt at højne fagligheden. Igennem uddannelsen har Granhøjens ledere fået større kendskab og kompetencer indenfor begreber og teorier som beskæftiger sig med anerkendelse, procesledelse og optimerede arbejdsgange.

Organisatoriske gevinster

Der har været mange organisatoriske gevinster at hente ift. samarbejdet i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne. Samtidig har lederne, der har været afsted, også hver især taget nogle personlige og professionelle gevinster med sig.

“Jeg har igennem de sidste år erfaret, at det er være leder er et erhverv for sig. At ledelse ikke er noget, man bare kan, men som man, ligesom indenfor andre fag, kan tilegne sig faglige kompetencer og erfaringer. Lederuddannelsen har med sit fokus på ledelse, og ikke pædagogiske problemstillinger fra arbejdet med beboerne, bidraget til, at jeg har tilegnet mig faglige kompetencer som leder.”

Således beskriver Helene Hvid, som er afdelingsleder, de professionelle gevinster og effekter, uddannelsen har bidraget med i hendes daglige virke. Hun forklarer videre, at der også er sket en personlig udvikling:

“Lederuddannelsen har gjort det muligt for at mig i større grad at kunne lykkes med at bedrive ledelse, at jeg i større grad kan lykkes med at holde fokus på driften, uden at min omsorg og ellers terapeutiske tilgang løber af med mig. Jeg har en oplevelse af at have fået adgang til andre refleksionsflader i forhold til ledelse, som gør det muligt for mig at tage nogle mere bevidste valg i dagligdagen.”

Et lignende billede tegner sig, når vi spørger afdelingsleder Bente Lebjerg om de effekter, hun ser, uddannelsen har haft for hende:

“Lederuddannelsen har været med til at give mig en øget indsigt i min lederrolle, og derved også lært mig at have mere opmærksomhed på, hvad der er mine opgaver, og hvad der ikke er. Det har været lærerigt og inspirerende at være sammen med mine kollegaer, og de relationer som vi har skabt til hinanden de sidste 2 år, som jeg er sikker på, vil gavne Granhøjen fremover. For mig er det vigtigt som leder hele tiden at være i en udvikling, så jeg også kan skabe udvikling for mine medarbejdere og for Granhøjen, og lederuddannelsen har derfor været meget givende for mig.”.

Som beskrevet har lederuddannelsen givet ledere på alle niveauer i Granhøjen muligheden for at have et fælles forum, hvor de mødes over kaffen, og som giver samarbejdet særdeles gode kår i hverdagen. Derfor har Granhøjens direktion også besluttet, at der fremover løbende afholdes lederkonferencer og samlinger på tværs af afdelingerne med fokus på udvikling og supervision og en sikring af samarbejdet i hverdagen.

Lederne har taget lederuddannelsen hos Commuto Uddannelser, som har specialiseret sig i uddannelser og temadage for medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde.

Læs mere om Granhøjens Blog lige her.