Behandling skal være bæredygtig


Skrevet


Vi er som samfund alt for dårlige til at løfte børn og unge med psykiske lidelser ud af sociale problemer. Granhøjens direktør, Grete Mikkelsen, uddyber  i et nyt blogindlæg på DenOffentlige, der kommer som en reaktion på en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der blev udgivet i slutningen af sidste år. Rapporten viser bl.a., at unge… Læs mere »

Er en spade altid en spade?


Skrevet


I kommunikationen med andre mennesker sker der altid noget – men bliver afsenders budskab altid korrekt forstået af modtager? Jeg har ofte hørt, at det er modtageren, som bestemmer budskabet. Dette har jeg forstået som, at det dermed også er afsenderens ansvar at sikre, at modtageren opfatter det oprindelige budskab, det som afsender vil igennem… Læs mere »

Det er hverdagen, der virker


Skrevet


Hverdagen kan være livsændrende. Når man får opbygget en hverdag, der virker strukturerende i ens tilværelse, så tager man de første spæde skridt til at ændre sit liv til at indeholde andet og mere end at have en psykisk diagnose. De fleste af os kender betydningen af, at vi gør en positiv forskel for andre… Læs mere »

Regeringen er på rette vej i psykiatriplan


Skrevet


Når regeringen i nyt psykiatriudspil lægger op til at inddrage de private i behandlingen af retspsykiatriske patienter, vil patienterne opleve større sammenhæng i behandlingen. Gå videre af den vej opfordrer direktør af Skovhus Privathospital Kit Kjærsgaard og Granhøjens direktør Grete Mikkelsen i dette indlæg på DenOffentlige.dk. Læs hele indlægget om Granhøjens kommentarer til den nye… Læs mere »

Faglighed handler om ledelse


Skrevet


Skal psykisk og socialt udsatte på botilbud tilbringe hele dagen med pædagoger, eller skal de i meningsfuld beskæftigelse og have hurtig adgang til en højt kvalificeret psykiatri? Det spørger Granhøjens forstander Grete Mikkelsen om. Lad det nu være sagt med det samme. Fagligheden på et hvert bosted i Danmark skal være helt i top. Det… Læs mere »

Ligeværdig konflikthåndtering


Skrevet


Dagspressen skriver ofte om vold og trusler i psykiatrien, og italesætter det som værende hverdagskost. Forslag til løsning af problemet er næsten altid flere personaleressourcer. Vi kan læse udsagn fra personale på psykiatriske bosteder som: ”Det vigtigste er, at vi passer på os selv og hinanden”. Arbejdet med borgerne bliver således implicit italesat som værende… Læs mere »

Granhøjens ledere uddannet


Skrevet


Størstedelen af Granhøjens ledere har gennemført lederuddannelsen hos Commuto Uddannelser. Lederne har i løbet af uddannelsen stiftet bekendtskab med brugbare teorier, greb og fået et fælles fagligt sprog. De har i plenum reflekteret over deres eget lederskab og arbejdet med organisationsforståelse- og udvikling.  Lederne har også arbejdet målrettet med, hvordan de kan skabe de bedste… Læs mere »

Vi skal tænke i helhed i psykiatrien


Skrevet


En hotline mellem psykiatrien og kommunens sociale indsats. Sådan lyder forslaget fra regionsformand Rasmus Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening. Han efterlyser en mere helhedsorienteret behandling, hvor de sociale forhold bliver en integreret del af indsatsen for den enkelte borger.   Bliver en borger i Danmark indlagt på en psykiatrisk afdeling, er det i dag hospitalets første… Læs mere »

Et godt liv med borderline


Skrevet


Myter og fordomme om borderline afskrækker ofte personalet på bosteder og spænder ben for behandlingen. Det er en skam. For mennesker med diagnosen borderline har gode muligheder for at få sig et godt liv. Det mener Maria Olsen fra kursusvirksomheden Commuto, der sammen med psykoterapeut hos Granhøjen Helle Black fortæller om, hvordan man kan få… Læs mere »

Der er altid håb


Skrevet


Hvad vil det sige at have gode nosser i dag? Betyder det at blive rask fra psykisk sygdom? Betyder det, at kampen skal vindes? Betyder det, at livet kan takles hele tiden? Egentligt tænker jeg ikke ret meget over, om jeg er syg eller rask længere, for det er vigtigt for mig at have det… Læs mere »