Granhøjens ledere uddannet


Skrevet


Størstedelen af Granhøjens ledere har gennemført lederuddannelsen hos Commuto Uddannelser. Lederne har i løbet af uddannelsen stiftet bekendtskab med brugbare teorier, greb og fået et fælles fagligt sprog. De har i plenum reflekteret over deres eget lederskab og arbejdet med organisationsforståelse- og udvikling. Lederne har også arbejdet målrettet med, hvordan de kan skabe de bedste… Læs mere »

Vi skal tænke i helhed i psykiatrien


Skrevet


“En hotline mellem psykiatrien og kommunens sociale indsats”. Sådan lyder forslaget fra regionsformand Rasmus Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening. Han efterlyser en mere helhedsorienteret behandling, hvor de sociale forhold bliver en integreret del af indsatsen for den enkelte borger.   Bliver en borger i Danmark indlagt på en psykiatrisk afdeling, er det i dag hospitalets første… Læs mere »

Et godt liv med borderline


Skrevet


Myter og fordomme om borderline afskrækker ofte personalet på bosteder og spænder ben for behandlingen. Det er en skam. For mennesker med diagnosen borderline har gode muligheder for at få sig et godt liv. Det mener Maria Olsen fra kursusvirksomheden Commuto, der sammen med psykoterapeut hos Granhøjen Helle Black fortæller om, hvordan man kan få… Læs mere »

Der er altid håb


Skrevet


Hvad vil det sige at have gode nosser i dag? Betyder det at blive rask fra psykisk sygdom? Betyder det, at kampen skal vindes? Betyder det, at livet kan takles hele tiden? Egentligt tænker jeg ikke ret meget over, om jeg er syg eller rask længere, for det er vigtigt for mig at have det… Læs mere »

Vi skal styre efter værdier – ikke systemer


Skrevet


Af Preben Brandt, stifter og bestyrelsesmedlem i ‘Projekt UDENFOR’   Mennesker med skizofreni er ikke ens, blot fordi de lider af samme diagnose. Vi skal se individuelt på mennesker i psykiatrien og ikke behandle dem efter standarder og skemaer. Det mener Preben Brandt, der er en af landets mest erfarne inden for socialpsykiatrien.   Gennem… Læs mere »

Vi skal tale om vores faglighed


Skrevet


Af Grete Mikkelsen   Når man ser på den offentlige debat om psykiatri og bosteder, så handler det om utryghed, vold på bosteder, utrygge ansatte og en masse problemer. Aldrig succeser. Men hvorfor når de nu er der. Vi har brug for at tale om alt det positive, der lykkes og finder sted på mange… Læs mere »

Konflikter skaber samarbejde


Skrevet


Af Maria Olsen, underviser og direktør i Commuto   Personalet på bosteder skal lære, at bruge konflikter med beboere aktivt som en invitation til dialog og samarbejde. Ellers bliver det en personlig kamp, som tvinger personalet ud i brug af magtanvendelser og beboerne i at bruge vold. Det rammer både beboeren og personalet, der ikke… Læs mere »

De usynlige spor – Traumebehandling fra et narrativt perspektiv


Skrevet


Af Helle Black / Granhøjen / Redigering: Birgit Christiansen   Vejen til en rigere identitet Jeg vil i dette indlæg, forsøge at kaste lys over hvordan man, ved hjælp af narrativ terapi kan finde de alternative fortællinger, der kan give den enkelte mere frihed til at handle, og dermed få de håb og drømme vi… Læs mere »

Mere og bedre dokumentation af socialt arbejde


Skrevet


Af Margit Beuchert, viceforstander Granhøjen   Vi skal have fokus på produktet i det sociale arbejde. Når vi de mål, vi sætter for arbejdet? Derfor skal dokumentationen af det sociale arbejde struktureres og opkvalificeres. Når vi hører om kommuner, hvor pædagoger på bosteder bruger mindre end halvdelen af arbejdstiden på beboerne, så er det ikke… Læs mere »