Faglighed handler om ledelse


Skrevet


Skal psykisk og socialt udsatte på botilbud tilbringe hele dagen med pædagoger, eller skal de i meningsfuld beskæftigelse og have hurtig adgang til en højt kvalificeret psykiatri? Det spørger Granhøjens forstander Grete Mikkelsen om. Lad det nu være sagt med det samme. Fagligheden på et hvert bosted i Danmark skal være helt i top. Det… Læs mere »

Ligeværdig konflikthåndtering


Skrevet


Dagspressen skriver ofte om vold og trusler i psykiatrien, og italesætter det som værende hverdagskost. Forslag til løsning af problemet er næsten altid flere personaleressourcer. Vi kan læse udsagn fra personale på psykiatriske bosteder som: ”Det vigtigste er, at vi passer på os selv og hinanden”. Arbejdet med borgerne bliver således implicit italesat som værende… Læs mere »

Granhøjens ledere uddannet


Skrevet


Størstedelen af Granhøjens ledere har gennemført lederuddannelsen hos Commuto Uddannelser. Lederne har i løbet af uddannelsen stiftet bekendtskab med brugbare teorier, greb og fået et fælles fagligt sprog. De har i plenum reflekteret over deres eget lederskab og arbejdet med organisationsforståelse- og udvikling. Lederne har også arbejdet målrettet med, hvordan de kan skabe de bedste… Læs mere »

Vi skal tænke i helhed i psykiatrien


Skrevet


“En hotline mellem psykiatrien og kommunens sociale indsats”. Sådan lyder forslaget fra regionsformand Rasmus Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening. Han efterlyser en mere helhedsorienteret behandling, hvor de sociale forhold bliver en integreret del af indsatsen for den enkelte borger.   Bliver en borger i Danmark indlagt på en psykiatrisk afdeling, er det i dag hospitalets første… Læs mere »

Et godt liv med borderline


Skrevet


Myter og fordomme om borderline afskrækker ofte personalet på bosteder og spænder ben for behandlingen. Det er en skam. For mennesker med diagnosen borderline har gode muligheder for at få sig et godt liv. Det mener Maria Olsen fra kursusvirksomheden Commuto, der sammen med psykoterapeut hos Granhøjen Helle Black fortæller om, hvordan man kan få… Læs mere »

Der er altid håb


Skrevet


Hvad vil det sige at have gode nosser i dag? Betyder det at blive rask fra psykisk sygdom? Betyder det, at kampen skal vindes? Betyder det, at livet kan takles hele tiden? Egentligt tænker jeg ikke ret meget over, om jeg er syg eller rask længere, for det er vigtigt for mig at have det… Læs mere »

Vi skal styre efter værdier – ikke systemer


Skrevet


Af Preben Brandt, stifter og bestyrelsesmedlem i ‘Projekt UDENFOR’   Mennesker med skizofreni er ikke ens, blot fordi de lider af samme diagnose. Vi skal se individuelt på mennesker i psykiatrien og ikke behandle dem efter standarder og skemaer. Det mener Preben Brandt, der er en af landets mest erfarne inden for socialpsykiatrien.   Gennem… Læs mere »

Vi skal tale om vores faglighed


Skrevet


Af Grete Mikkelsen   Når man ser på den offentlige debat om psykiatri og bosteder, så handler det om utryghed, vold på bosteder, utrygge ansatte og en masse problemer. Aldrig succeser. Men hvorfor når de nu er der. Vi har brug for at tale om alt det positive, der lykkes og finder sted på mange… Læs mere »

Konflikter skaber samarbejde


Skrevet


Af Maria Olsen, underviser og direktør i Commuto   Personalet på bosteder skal lære, at bruge konflikter med beboere aktivt som en invitation til dialog og samarbejde. Ellers bliver det en personlig kamp, som tvinger personalet ud i brug af magtanvendelser og beboerne i at bruge vold. Det rammer både beboeren og personalet, der ikke… Læs mere »

De usynlige spor – Traumebehandling fra et narrativt perspektiv


Skrevet


Af Helle Black / Granhøjen / Redigering: Birgit Christiansen   Vejen til en rigere identitet Jeg vil i dette indlæg, forsøge at kaste lys over hvordan man, ved hjælp af narrativ terapi kan finde de alternative fortællinger, der kan give den enkelte mere frihed til at handle, og dermed få de håb og drømme vi… Læs mere »