Granhøjen vil skabe en faglig debat

Granhøjens blog handler om at styrke den faglige debat inden for socialområdet og psykiatrien. Baggrunden for bloggen er en holdning om, at aktørerne inden for socialområdet selv skal tage ansvar for at udvikle pædagogikken og debatten. Vi ønsker at vise, at bosteder og psykiatrien rummer andet end negative historier, som den offentlige debat ellers er meget præget af. Vi har den filosofi på Granhøjen, at det, du fokuserer på, får du mere af. Vi fokuserer på faglighed, fordi vi ønsker at præge debatten i den retning.

På Granhøjens blog vil medarbejderne kunne blogge om de faglige emner og historier, der optager dem, og som de ønsker at give videre til andre på Granhøjen og uden for Granhøjen. Derfor inviterer vi også folk udefra til at blogge på vores side.

Hvad er Granhøjen?

Granhøjen er en privat virksomhed, der omfatter en vifte af selvstændige tilbud inden for botilbud, beskæftigelse og behandling. Granhøjens mål er, at skabe en meningsfuld hverdag for socialt og psykisk udsatte unge og voksne mennesker og samtidig være en vigtig samarbejdspartner for de kommuner, som bruger vores tilbud.

Styrken ved Granhøjen er, at vi gennem koordinering og samarbejde sikrer, at beboeren altid får et individuelt tilbud med bolig, beskæftigelse og behandling. Samarbejde og fællesskab er to stærke værdier for Granhøjen. Granhøjens behandlingsprincipper tager udgangspunkt i et ønske om at etablere samarbejde med beboerne, der skal give dem ansvaret for deres eget liv tilbage. For Granhøjens medarbejdere betyder det, at de altid går foran i ønsket om samarbejde. Både med beboerne, kommuneren og på tværs af Granhøjens organisation.

Granhøjen er pioner på socialområdet

Granhøjen er stiftet af Grete og Torsten Mikkelsen. Gennem virksomhedens mere end 30-årige historie har det altid været afgørende at turde gå nye veje. Virksomheden Granhøjen har været pioner på en række områder; bl.a. i forhold til fokus på beskæftigelse af beboerne. Grete og Torsten Mikkelsen stiftede allerede i 1996 den socialt ansvarlige virksomhed Hotel Du Vest og senere Nygårdens gårdbutik og frugtplantage som virksomheder, hvor beboerne på Granhøjen kan have en virkelighedsnær beskæftigelse. Filosofien bag arbejdet med beskæftigelse er, at det er med til at skabe en hverdag med struktur og nok så vigtigt en ny identitet, som er adskilt fra den ofte meget konfliktfyldte og negative historie, som mange beboere tager med sig, når de kommer til Granhøjen.

Granhøjen samarbejder med Skovhus Privathospital

En sammenhængende behandling er afgørende for at beboere med psykiske og sociale udfordringer. For Granhøjen betyder det et indgående samarbejde med landets største private psykiatriske hospital Skovhus Privathospital. Samarbejdet betyder, at Granhøjens beboere altid har adgang til både akut og ambulant behandling, og personalet på Granhøjen og Skovhus Privathospital kan dele viden og samarbejde om borgeren, så borgerne ikke oplever overgangen fra psykiatri til bosted og omvendt.

Den systemisk narrative tilgang på Granhøjen

Den grundlæggende pædagogiske holdning på Granhøjen er, at mennesker er noget andet og mere end deres problemer. Derfor er Granhøjens personale er uddannet i den narrative og systemiske teori, metode og behandling. Arbejdet med den narrative metode betyder, at personalet i deres tilgang til beboeren skaber en relation, hvori problemet bliver isoleret fra personen. Det bliver således ikke beboeren selv, der er problemet, men beboeren, der har et problem. Problemerne eller lidelserne har indflydelse på deres liv, men de er ikke dominerende. Derfor kan de fortælle mange andre livshistorier.

Efteruddannelse på Granhøjen

På Granhøjen er efteruddannelse kontinuerligt i fokus, så medarbejderne hele tiden udvikler deres personlige og faglige kompetencer og er rustet til at varetage deres job professionelt og i tråd med Granhøjens filosofi og værdier.  Alle pædagogiske medarbejdere gennemgår en treårig uddannelse i den systemisk og narrative tilgang, som Granhøjen arbejder efter. Derudover har vi løbende temadage om faglige og aktuelle emner. Granhøjen samarbejder med kursus- og uddannelsescentret Commuto om uddannelsen af medarbejderne.

Omsorg gør det ikke alene

I 2015 udgav Grete Mikkelsen bogen “Omsorg gør det ikke alene” ved Forlaget Indblik.

Her kan du læse et uddrag af bogen, der fortæller om hvordan vi arbejder med behandling på Granhøjen.

Se mere her:

www.livetpaagranhojen.dk

www.commuto.info

www.denoffentlige.dk/granhoejen-0

www.skovhusprivathospital.dk