Her kan du følge Granhøjens medarbejdere, der blogger om både faglige
emner inden for socialpsykiatrien og om historier fra hverdagen på Granhøjen.
Du kan også møde gæstebloggere, der giver os inspiration og meninger til debat.
Følg med og deltag i debatterne her på bloggen.

Vi skal styre efter værdier

– ikke systemer

Af Preben Brandt, stifter og bestyrelsesmedlem i ‘Projekt UDENFOR’

 

Mennesker med skizofreni er ikke ens, blot fordi de lider af samme diagnose. Vi skal se individuelt på mennesker i psykiatrien og ikke behandle dem efter standarder og skemaer. Det mener Preben Brandt, der er en af landets mest erfarne inden for socialpsykiatrien.

 

Gennem 40 år har Preben Brandt arbejdet med særligt udsatte og hjemløse og har gennem årene oplevet, hvordan kravene til ensretning og standardisering er steget i takt med, at problemerne i psykiatrien er vokset, og flere og flere ender som hjemløse og ikke får den rette behandling.

I dag er han stifter og bestyrelsesmedlem i Projekt UDENFOR, der hjælper hjemløse gennem opsøgende arbejde med behandling og støtte.

”Vi har brug for en anden måde at tænke på i psykiatrien. Man kan ikke behandle efter standarder. Vi er nødt til at styre mere efter de værdier, der lægges til grund for arbejdet i den enkelte organisation og behandle ud fra den enkeltes individuelle behov. Alle mennesker med psykiske lidelser har en forhistorie, som er forskellig. Nogle har haft et liv med ressourcer og netværk inden, de bliver syge, mens andre intet netværk har og måske har en fortid, der har været præget af svigt, misbrug og sociale problemer. Det kræver en særlig tilgang,” siger Preben Brandt.

 

>> Han efterlyser en større frihed til de enkelte tilbud og de enkelte ansatte i psykiatrien og socialsektoren. <<

 

”Når socialpædagogerne i vores gadeprojekt ’projekt UDENFOR’ spørger, hvordan de skal arbejde, så siger jeg, at de skal arbejde såvel professionelt som medmenneskeligt. De skal turde tage et ansvar selv, men også trække på de værdier og erfaringer, der er i organisationen. Og så skal de arbejde ud fra den enkeltes situation og behov,” siger Preben Brandt og fortsætter:

”Så spørger de måske, om der så ikke er en risiko for, at de ikke gør det rigtigt. Og jo, det er der. Men hvad er det rigtige? Hvem kan vide, hvad der er det rigtige? Man vil altid i kontakten med et andet menneske være nødt til at forholde sig til den anden. Tvivlen må være med og det samme må de refleksioner, som tvivlen fremkalder” siger Preben Brandt.

 

>> Preben Brandt mener i øvrigt, at sektorerne i dag er for opdelt, at de ikke rigtigt forstår og heller ikke vil hinanden. <<

 

”Vi skal gøre op med, at der er en behandlingspsykiatri og en socialpsykiatri. Der kan sagtens være socialpsykiatrisk arbejde i forbindelse med behandlingen. Man kan ikke dele det så skarpt op. Man er nødt til at se på den enkeltes behov.”

Vis tillid til pædagoger og beboere

Tilbage i 80’erne var Preben Brandt en af pionererne i arbejdet med at skabe bosteder. Den erfaring har lagt grundlaget for en stor del af den tankegang, som Preben Brandt stadig den dag i dag arbejder for.

”Vi så flere hjemløse mennesker med meget alvorlige psykiske lidelser. Derfor forsøgte vi os med at stifte et bosted. Her satte vi krav om, at man skulle have en psykiatrisk diagnose, beboerne måtte ikke have et misbrug, og så skulle de være i behandling. Der skulle være personale til at holde styr på alt, og der skulle uden diskussion være en nattevagt, der kunne sørge for tryghed om natten,” fortæller Preben Brandt.

Kravene lyder meget som opskriften på et bosted i dagens Danmark. Men stik imod hensigten gik det ikke efter planen med bostedet. Det fungerede slet ikke, og måtte lukke. Det fik Preben Brandt til at tænke, at det skulle gøres på en radikalt anderledes måde.

”Vi vendte det hele om. Vi tænkte, at det skulle gøres helt modsat. Så i stedet for at man skulle være psykotisk og behandlet, så var det helt i orden, at man ikke var i behandling. Man skulle have et aktivt misbrug. Og nattevagten droppede vi,” fortæller Preben Brandt.

>> Nu begyndte beboerne at tage ansvar både for sig selv og for fællesskabet. <<

”Beboerne begyndte at hjælpe hinanden og personalet på en helt anden måde. Det viste tydeligt, at man er nødt til at vise tillid og  ansvar. Det mangler vi i dag mange steder. Når man som en standard forlanger, at et bosted fx skal fjerne alle knive eller fx have en nattevagt, så fjerner man også tilliden. Vi er nødt til at lade de enkelte pædagoger og ledere på bostederne beslutte, hvad de mener er rigtigt – og den menneskelige kontakt skal være det centrale” siger Preben Brandt.

Disse tanker blev ført videre i Mette Marie Hjemmet, som stadig den dag i dag eksisterer og fungerer på samme måde.

Preben Brandt deltager på Folkemødet i debatten ”Mere af det der virker i psykiatrien”, hvor alle paneldeltagere skal give deres bud på det, der virker i psykiatrien. Det er lørdag den 17. juni kl. 11.00-12.00 i Sundhed Danmarks Telt G10.

Læs mere om Granhøjens blog her.