Her kan du følge Granhøjens medarbejdere, der blogger om både faglige
emner inden for socialpsykiatrien og om historier fra hverdagen på Granhøjen.
Du kan også møde gæstebloggere, der giver os inspiration og meninger til debat.
Følg med og deltag i debatterne her på bloggen.

Vi skal tale om vores faglighed

Af Grete Mikkelsen

 

Når man ser på den offentlige debat om psykiatri og bosteder, så handler det om utryghed, vold på bosteder, utrygge ansatte og en masse problemer. Aldrig succeser. Men hvorfor når de nu er der. Vi har brug for at tale om alt det positive, der lykkes og finder sted på mange bosteder rundt om i Danmark. For det er det, der skal bringe os videre.

Jeg forstår godt, hvis nogle kan få et negativt indtryk af, hvordan det er at arbejde eller bo på et bosted i Danmark. Det seneste år har været fyldt næsten dagligt med artikler og indlæg om, hvor galt det står til på landets bosteder og i psykiatrien. Mange har båret brænde til bålet. Både politikere, faglige organisationer og branchen selv har haft travlt med at beskrive problemerne. Løsninger har der ikke været mange af, og de gode succeshistorier har været helt fraværende.

Når jeg ser på Granhøjen, så har jeg svært ved at genkende billedet af bosteder som farlige arbejdspladser med borgere, der ikke trives og reagerer med vold og trusler. Jeg kan naturligvis kun tale for egne vegne, men jeg tror ikke, at det kun gælder for Granhøjen. På mange botilbud bliver der udført godt pædagogiske arbejde for beboere, der gennem samarbejde med pædagogerne får en hverdag til at hænge sammen, hvor de selv er herre i eget liv. Det kan godt lade sig gøre at drive botilbud, der fungerer godt for både medarbejdere og beboere.

 

>> På mange botilbud bliver der udført godt pædagogiske arbejde for beboere, der gennem samarbejde med pædagogerne får en hverdag til at hænge sammen <<

 

Men vi hører ikke om det. Vi hører ikke om den faglighed, som skaber succeserne og det gode samarbejde på botilbuddene. Det, du fokuserer på, får du mere af. Sådan siger vi ofte på Granhøjen både i vores pædagogiske tilgang og i organisationen. Og her er det tydeligt at se. Jo mere man har fokuseret på alt det negative i socialpsykiatrien, jo mere er debatten blevet orienteret om det frem for de positive resultater skab gennem pædagogikken. Resultatet er forslag som fx at løse problemerne med bosteder med tvangsbeføjelser frem for en styrkelse af pædagogikken og samarbejdet med beboerne.

Vi skaber gennem debatten en forventning hos både beboere, pårørende og med arbejdere om, at botilbud er et sted, man skal frygte. Det er ikke det budskab, der tiltrækker de gode medarbejdere, det er ikke det, der skaber basis for en tryg start for en ny beboer på et bosted – og det er ikke det rigtige billede af hverdagen på et bosted.

Vi skal have en faglig debat i gang, hvis vi skal vende det billede.  Vi skal have en debat, hvor vi kan tale om problemerne, men også hvor vi kan tale om løsningerne. På Granhøjen har vi en høj faglighed og et konstant fokus på efteruddannelse. Vi har en masse løsninger, succeser og nye tilgange at byde ind med.  Med Granhøjens blog vil vi yde vores bidrag til at flytte debatten i en faglig retning.

>> På Granhøjen har vi en høj faglighed og
et konstant fokus på efteruddannelse. <<

Alle vores medarbejdere – og folk ude fra – har her et forum, hvor de kan debattere faglige emner og historier fra hverdagen, som giver et andet billede. Kort sagt debat, der bringer os videre. Velkommen til Granhøjens blog.